Zgłoszenie firmy do Portalu Gastronomiczno-Turystycznego BIG-DUOWypełnienie i przesłanie powyższych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych przez BIG-DUO Informacja Gospodarcza S.C. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krakowska 45; NIP: 573–10-36-274, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, obowiązującym od 25 maja 2018 roku. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest BIG-DUO Informacja Gospodarcza S.C. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krakowska 45; NIP: 573–10-36-274. Dane zbierane są w celu analizy Państwa sprawy oraz w celu skontaktowania się z Państwem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania niniejszego celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i podlegać profilowaniu. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu prawidłowej realizacji celu o którym mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa powyżej, lecz nie krócej niż przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na kontaktowanie się ze mną przez BIG-DUO Informacja Gospodarcza S.C. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krakowska 45; NIP: 573–10-36-274, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Wyrażam dobrowolnie zgodę na marketing bezpośredni w tym na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w tym środków komunikacji elektronicznej od BIG-DUO Informacja Gospodarcza S.C. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krakowska 45; NIP: 573–10-36-274.


Informacja Gospodarcza

Informacja Medyczna
Statystyki Statystyki
Statystyki
26866925